Branże instalacyjne
Autorska Pracownia Projektowa GRAFION
Architektura
Konstrukcje
Od ponad dwunastu lat, jako autorska pracowania  
projektowa GRAFION, wykonujemy dokumentacje  
projektowe dla inwestycji budowlanych na terenie  
całego kraju. Opracowujemy projekty budynków  
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych,  
użyteczności publicznej oraz przemysłowych,  
zarówno jako projekty indywidualne, jak również  
adaptacje i modernizacje.
Nasze wieloletnie doświadczenie przy realizacji  
wielobranżowych projektów, gwarantuje Państwu  
profesjonalną obsługę w zakresie prac projektowych,  
jak również nadzór autorski w trakcie procesu  
budowlanego.
Oferujemy Państwu współpracę z doświadczonym  
zespołem projektantów różnych branż oraz doradztwo  
na każdym etapie realizacji Państwa inwestycji.
Pracownia posiada nowoczesne zaplecze techniczne,  
niezbędne do przygotowania wielobranżowej  
dokumentacji projektowej. Projekty opracowywane  
są przy użyciu licencjonowanych programów  
komputerowych wspomagających projektowanie,  
takich jak: AutoCAD, Architectural Desktop, Revit  
Architecture & Structure, 3D Studio Max, Structural  
Detailing, Robot Structural Analysis oraz RM-Win i  
Specbud.
Pozyskujemy:
. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
. uzgodnienia warunków technicznych przyłączy.
Ponadto w ramach zleconych projektów oferujemy wykonanie opracowań
specjalistycznych:
. badania geotechniczne gruntów,
. ekspertyzy budowlane,
. certyfikaty i charakterystyki energetyczne budynków,
. inwentaryzacje geodezyjne i podziały nieruchomości,
. operaty wodno-prawne,
. wizualizacje obiektów,
. przedmiary i kosztorysy
Wykonujemy:
. koncepcje architektoniczne,
. projekty budowlane wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na
budowę,
. projekty wykonawcze,
. inwentaryzacje budowlane,
. adaptacje projektów typowych,
. adaptacje budynków na wpływ szkód górniczych,
. obliczenia statyczne konstrukcji budynków,
. mapy do celów projektowych,
. specyfikacje techniczne dla dokumentacji przetargowej,
. uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarnych i pożarowych.
WYSIWYG Web Builder
Architektura polega na
zachowaniu trzech zasad:
   trwałości,
     użyteczności
      i piękna.

      Marcus Vitruvius Pollio
Autorską pracownię projektową GRAFION tworzą kreatywni ludzie z inicjatywą, pomysłami i entuzjazmem tworzenia. Naszym celem jest tworzenie architektury,  
która jest ciekawym odzwierciedleniem Państwa wizji i spełnieniem Państwa oczekiwań.
Działalność naszej firmy została zapoczątkowana w 2000 roku. Na przestrzeni dwunastu lat zrealizowaliśmy kilkaset projektów budynków mieszkalnych, biurowych,  
użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
Back
Next
Copyright © 21.08.2016 by Dariusz Bińkowski