Autorska Pracownia Projektowa GRAFION
Back
Next
WYSIWYG Web Builder
Nasza
oferta
Od ponad dwunastu lat, jako autorska pracowania projektowa GRAFION, wykonujemy dokumentacje projektowe dla inwestycji
budowlanych na terenie całego kraju. Opracowujemy projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych,
użyteczności publicznej oraz przemysłowych, zarówno jako projekty indywidualne, jak również adaptacje i modernizacje.

Wykonujemy:

. koncepcje architektoniczne,
. projekty budowlane wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
. projekty wykonawcze,
. inwentaryzacje budowlane,
. adaptacje projektów typowych,
. adaptacje budynków na wpływ szkód górniczych,
. obliczenia statyczne konstrukcji budynków,
. mapy do celów projektowych,
. specyfikacje techniczne dla dokumentacji przetargowej,
. uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarnych i pożarowych.

Dział instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej wykonuje:

. projekty instalacji elektrycznych budynków prywatnych, użyteczności publicznej i przemysłowych,
. projekty instalacji teleinformatycznych i telemetrycznych,
. projekty układów automatyki przemysłowej,
. programowanie sterowników PLC,
. tworzenie aplikacji SCADA, HMI,
. pomiary odbiorcze, kontrolne i okresowe,
. prefabrykacja szaf AKPiA,
. modernizacje na obiektach.

Pozyskujemy:

. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
. uzgodnienia warunków technicznych przyłączy.

Ponadto w ramach zleconych projektów oferujemy wykonanie opracowań specjalistycznych:

. badania geotechniczne gruntów,
. ekspertyzy budowlane,
. certyfikaty i charakterystyki energetyczne budynków,
. inwentaryzacje geodezyjne i podziały nieruchomości,
. operaty wodno-prawne,
. wizualizacje obiektów,
. przedmiary i kosztorysy.

Nasze wieloletnie doświadczenie przy realizacji wielobranżowych projektów, gwarantuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie prac
projektowych, jak również nadzór autorski w trakcie procesu budowlanego.
Oferujemy Państwu współpracę z doświadczonym zespołem projektantów różnych branż oraz doradztwo na każdym etapie realizacji Państwa
inwestycji.
Copyright © 21.08.2016 by Dariusz Bińkowski